chợ trung tâm thị trấn Đăk Mâm

Dự án: Chợ trung tâm thị trấn Đăk Mâm (đang triển khai)

-    Địa chỉ: Thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông, Việt Nam.
-    Diện tích: 9177 m2
-    Tổng vốn đầu tư: 25 tỷ đồng
-    Thông tin dự án: Quy mô 298 ki ốt, phục vụ hơn 11.000 dân trên địa bàn thị trấn và dân các xã lân cận.
Project: Dak Mam town market center (in process) - Square: 9.177 m2
-    Address: Dak Mam town, Krong No district, Dak Nong province, Viet Nam.
-    Total area: 9.177 m2
-    Total investment: 1,2 Million USD
-    Description: Total 298 counters, serve over 11.000 people in town and near by town.
Tin tức khác
Tổng số lượt truy cập
280,167