Dự án khu vực Hang dộng núi lửa

Dự án: Trồng rừng và phát triển rừng phòng hộ; trồng dược liệu dưới tán rừng (đang triển khai)
-   Địa chỉ: Huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông, Việt Nam.
-   Diện tích: 3.850 ha
-   Tổng vốn đầu tư: 360 tỷ đồng
-   Thông tin dự án: Trông, phục hồi và phát triển rừng phòng hộ tạo cảnh quan môi trường sinh thái. Phát triển du lịch dưới tán rừng kết hợp thám hiểm hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á dagnd được UBND tỉnh Đăk Nông lập hồ sơ trình UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu, trồng dược liệu dưới tán rừng.
Project: Plant and develop protective forest, medicinal plant under the tree. (in process)
-   Address: Krong No District, Dak Nong province, Viet Nam.
-   Total area: 3.850.000 m2
-   Total investment: 16 Million USD
-   Description: Plant, recover and develop protective forest, create a natural environment. Develop tourism under forest and combine with discover the cave of the longest volcano of South East Asia, the project is opening b Peo-ple's Committee of Dak Nong province and apply to UNESCO for global geo-logical park, medicinal plant under the tree.
Tin tức khác
Tổng số lượt truy cập
280,148